บรรยายการใช้งานระบบลาออนไลน์

  • 0
ระบบลางานออนไลน์

บรรยายการใช้งานระบบลาออนไลน์

Category : บรรยาย

บรรยายการใช้งานระบบลางานออนไลน์ให้กับบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด ณ.โรงแรม Riverine Place จ.นนทบุรี

P1030800

ระบบลางานออนไลน์

P1030801

ระบบลางานออนไลน์

P1030803

ระบบลางานออนไลน์

P1030806

ระบบลางานออนไลน์

P1030818

ระบบลางานออนไลน์

P1030821

ระบบลางานออนไลน์

P1030833

ระบบลางานออนไลน์

ระบบลางานออนไลน์

ระบบลางานออนไลน์

ระบบลางานออนไลน์

ระบบลางานออนไลน์

ระบบลางานออนไลน์

ระบบลางานออนไลน์

ระบบลางานออนไลน์

P1030835

ระบบลางานออนไลน์

P1030904

ระบบลางานออนไลน์

P1030935

ระบบลางานออนไลน์


Leave a Reply