ประชุมแสดงความคืบหน้าของโครงการระบบลา สป.ศธ.

  • 0
S__53542922

ประชุมแสดงความคืบหน้าของโครงการระบบลา สป.ศธ.

ประชุมแสดงความคืบหน้าโครงการระบบลาของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับรับ requiment ของเจ้าหน้าที่มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบสมบูรณ์ขึ้น

S__53542916

S__53542920S__53542915


Leave a Reply