ประชุมแสดงความคืบหน้าระบบ Single Sign On

  • 0
S__53559349

ประชุมแสดงความคืบหน้าระบบ Single Sign On

ประชุมแสดงความคืบหน้าโครงการระบบ Single Sign On ของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับรับ requirement ของเจ้าหน้าที่มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบสมบูรณ์ขึ้น

S__53559352 S__53559351


Leave a Reply