ประชุมโครงการพัฒนาระบบกองทุนสงเคราะห์

  • 0
S__7561226

ประชุมโครงการพัฒนาระบบกองทุนสงเคราะห์

การประชุมครั้วนี้เป็นการ update งานที่ทำมาและให้เจ้าหน้าที่ทดลองใช้ระบบเบื้องต้น  3 ระบบคือ

1.ระบบการนำส่งข้อมูลเงินสะสมและเงินสมทบ 2.ระบบบริหารจัดการเอกสารเงินสินเชื่อ 3% 3.ระบบกองทุนเลี้ยงชีพ

S__7561234

S__7561238

S__7561222

S__7561246

S__7561220

 

 

 

 

 

 


Leave a Reply