ประชุมแสดงความคืบหน้าของระบบกองทุนสงเคราะห์

  • 0
S__7856148

ประชุมแสดงความคืบหน้าของระบบกองทุนสงเคราะห์

ประชุมแสดงความคืบหน้าของระบบกองทุนสงเคราะห์ ให้เจ้าหน้าที่ได้ทดลองใช้ระบบพร้อมกับรับ requiment ของเจ้าหน้าที่มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบสมบูรณ์ขึ้น

S__7856149 S__7856150 S__7856151


Leave a Reply