ประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับงานระบบกองทุนสงเคราะห์

  • 0
S__7856144

ประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับงานระบบกองทุนสงเคราะห์

ประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับงานระบบกองทุนสงเคราะห์ เพื่อขอขยายเวลาส่งงานเนื่องจากทางกองทุนสงเคราะห์ยังไม่สามารถหาที่ตั้งอุปกรณ์ sever ได้จึงขอให้บริษัทเลื่อนเวลาส่งมอบงานออกไป

S__7856145 S__7856146 S__7856147


Leave a Reply