ประชุมระบบงบประมาณ (e-budget) กระทรวงศึกษาธิการ

  • 0
S__8445956

ประชุมระบบงบประมาณ (e-budget) กระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมเพื่อแนะนำการใช้งานระบบสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและใช้งานระบบนี้ พร้อมทั้งรับ requirement จากเจ้าหน้าที่ เพื่อนำมาปรับปรุงใหม่ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

S__8445957

S__8445962


Leave a Reply