ประชุมระบบบัญชีและระบบลูกหนี้ของโรงเรียนในสังกัดสช.

  • 0
IMG_1005

ประชุมระบบบัญชีและระบบลูกหนี้ของโรงเรียนในสังกัดสช.

ประชุมระบบบัญชีและระบบลูกหนี้ของโรงเรียนในสังกัดสช. ทีมงาน update งานที่ทำมาพร้อมทั้งรับฟัง comment จากทางเจ้าหน้าที่เพื่อนำกลับมาแก้ไขให้ตรงตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ต่อ ไป

IMG_0997

IMG_1007

 

 

 

 


Leave a Reply