ระบบลางานออนไลน์ (Leave Management System)

ระบบลางานออนไลน์ สำหรับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้งานง่าย ตอบโจทย์การบริหารจัดการเวลาทำงานของบุคลากรในองค์กร

ระบบลางานออนไลน์สำหรับหน่วยงานราชการ ประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นการทำงานหลักๆ ดังนี้

  1. ระบบบริหารจัดการบุคลากร
  2. ระบบลงเวลาเข้า ออกงาน
  3. ระบบลางานตามระเบียบราชการ
  4. ระบบลงเวลาไปราชการ
  5. ระบบรายงาน

ระบบลางานออนไลน์สำหรับภาคเอกชน ประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นการทำงานหลักๆ ดังนี้

  1. ระบบบริหารจัดการบุคลากร
  2. ระบบลงเวลาเข้า ออกงาน
  3. ระบบลางานรายบุคคล
  4. ระบบรายงาน

ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้งานระบบลางานออนไลน์ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ ทดลองใช้งาน ฟรี  ได้ที่นี่