แนวทางการปรับปรุงระบบลางานออนไลน์

  • 0
IMG_5158

แนวทางการปรับปรุงระบบลางานออนไลน์

บรรยายให้ความรู้เรื่อง แนวทางการปรับปรุงระบบวันลาใหม่ และแนวทางการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) อย่างปลอดภัย ให้กับบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

IMG_5159-1

IMG_5160

IMG_5162


Leave a Reply