อบรมระบบบริหารจัดการเงินกองทุนสงเคราะห์

  • 0
S__11214859

อบรมระบบบริหารจัดการเงินกองทุนสงเคราะห์

อบรมระบบบริหารจัดการเงินกองทุนสงเคราะห์และระบบบริหารจัดการเงินกู้ 3% กองทุนสงเคราะห์ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบพร้อมกับรับข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบมาปรับปรุงระบบเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

S__11214856

S__11214857

 

S__11214860


Leave a Reply