อบรมระบบบริหารจัดการเงินกองทุนสงเคราะห์

  • 0
S__11214862

อบรมระบบบริหารจัดการเงินกองทุนสงเคราะห์

อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเงินกองทุนสงเคราะห์ให้กับคณะอาจารย์จากสถานศึกษาเอกชนที่เป็นผู้ใช้งานระบบโดยตรง และรับข้อเสนอแนะจากคณะอาจารย์ที่ได้ทดลองใช้ระบบจริงแล้วมาปรับปรุงเพื่อให้ระบบดียิ่งขึ้น

S__11214851

S__11214861

S__11214853


Leave a Reply