โครงการพัฒนาพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับให้ข้อมูลภัยพิบัติ ศูนย์ภัยพิบัติ และแนวทางในการลดความเสียหายอันเกิดจากภัยพิบัติ

235

ระบบพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับให้ข้อมูลภัยพิบัติ ศูนย์ภัยพิบัติ และแนวทางในการลดความเสียหายอันเกิดจากภัยพิบัติ เป็นแอปพลิเคชั่นที่สามารถใช้งานได้กับเครื่องโทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบัติการ Android และ iOS สามารถตรวจสอบและแสดงข้อมูลศูนย์ภัยพิบัติที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของผู้ใช้งาน

โดยมีระบบย่อยดังนี้

  1. เป็นแอปพลิเคชั่นที่สามารถใช้งานได้กับเครื่องโทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
  2. แอปพลิเคชั่นมีระบบตรวจสอบและแสดงข้อมูลศูนย์ภัยพิบัติที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของผู้ใช้งาน
  3. แอปพลิเคชั่นมีระบบแผนที่เพื่อแสดงข้อมูลตำแหน่งศูนย์ภัยพิบัติ รวมทั้งมีระบบนำทางในแผนที่จากตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของผู้ใช้งานไปยังศูนย์ภัยพิบัติที่อยู่ใกล้ที่สุด
  4. มีระบบการโทรออกไปยังศูนย์ภัยพิบัติโดยผ่านทางแอปพลิเคชั่น
  5. มีระบบให้ข้อมูลภัยพิบัติ ศูนย์ภัยพิบัติ และแนวทางในการลดความเสียหายอันเกิดจากภัยพิบัติ โดยผ่านทางแอปพลิเคชั่น
  6. มีระบบบริหารจัดการข้อมูล (Backend System) ที่ผู้ใช้งานสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลภัยพิบัติ ศูนย์ภัยพิบัติ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้

208

 

209

 

Print

 

233


Leave a Reply