Category Archives: รับ Requiment

  • 0
IMG_8888

ทีมงานเข้ารับฟัง Requirement ของโครงการระบบลา

ทีมงานเข้ารับฟัง requirement โครงการระบบลา ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศน์และการสื่อสารกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่มาทำโครงการ

IMG_8888

IMG_8883

IMG_8889