ระบบกองทุนสงเคราะห์

ระบบบริหารจัดการเงินกองทุนสงเคราะห์ของสถานศึกษาภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) กระทรวงศึกษาธิการ

โดยมีระบบย่อยดังนี้

  1. ระบบบริหารจัดการเงินกองทุนสงเคราะห์
  2. ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากร และสถานศึกษา
  3. ระบบบริหารจัดการดอกเบี้ยเงินฝากของครู
  4. ระบบบริหารจัดการเงินค่าปรับของสถานศึกษา
  5. ระบบบริหารจัดการเงินนำส่งของสถานศึกษา
  6. ระบบการนำส่งข้อมูลชำระสินเชื่อเพื่อสวัสดิการ (เงินทุนเลี้ยงชีพ) Online ผ่าน Web Application

 

Untitled-31

Untitled-9

Untitled-44


Leave a Reply