ประชุมระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช.

  • 0
S__524294

ประชุมระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช.

ประชุมความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ

S__524293 S__524291


  • 0
S__9502763

อบรมการใช้งานระบบบัญชีลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช.

อบรมการใช้งานระบบบัญชีของโครงการพัฒนาระบบบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ให้เจ้าหน้าที่ได้ทดลองใชงานระบบเพื่อหาข้อบกพร่องและค้นหาปัญหาจากการใช้งานระบบ

S__9502762 S__9502760

ระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช.


  • 0
S__9502756

อบรมการใช้งานระบบบัญชีลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช.

อบรมการใช้งานระบบลูกหนี้ของโครงการพัฒนาระบบบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ให้เจ้าหน้าที่ได้ทดลองใชงานระบบเพื่อหาข้อบกพร่องและค้นหาปัญหาจากการใช้งานระบบS__9502758 S__9502759

ระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช.


  • 0
S__8445961

ประชุมระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช.

ประชุมระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช. – กระทรวงศึกษาธิการ เสนอความคืบหน้าของระบบลูกหนี้กองทุนให้ที่ประชุมทราบพร้อมกับรับข้อเสนอแนะ และความต้องการของคณะเจ้าหน้าที่มาแก้ไข

S__8445959

S__8445958

S__8445960


  • 0
S__8134697

ประชุมระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช.

ประชุมระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช. – กระทรวงศึกษาธิการ เสนอความคืบหน้าของระบบลูกหนี้กองทุนให้ที่ประชุมทราบพร้อมกับรับข้อเสนอแนะ และความต้องการของคณะเจ้าหน้าที่มาแก้ไข

S__8134705

S__8134700

S__8134703

S__8134704


  • 0
S__7569454

ประชุมระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช.

ประชุมระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช. – กระทรวงศึกษาธิการ เสนอความคืบหน้าของระบบลูกหนี้กองทุนให้ที่ประชุมทราบพร้อมกับรับข้อเสนอแนะและความต้องการของคณะเจ้าหน้าที่มาแก้ไข

S__7569450

S__7569453

S__7569452

S__7569451

 


  • 0
IMG_1005

ประชุมระบบบัญชีและระบบลูกหนี้ของโรงเรียนในสังกัดสช.

ประชุมระบบบัญชีและระบบลูกหนี้ของโรงเรียนในสังกัดสช. ทีมงาน update งานที่ทำมาพร้อมทั้งรับฟัง comment จากทางเจ้าหน้าที่เพื่อนำกลับมาแก้ไขให้ตรงตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ต่อ ไป

IMG_0997

IMG_1007