บรรยายโครงการระบบรายงานผลการปฏิบัติการด้านบัญชี

  • 0
รายงานระบบปฏิบัติการด้านบัญชี

บรรยายโครงการระบบรายงานผลการปฏิบัติการด้านบัญชี

บรรยายให้ความรู้ในการใช้งานระบบรายงานปฏิบัติการด้านบัญชี ให้กับคณะตัวแทนจากหน่วยงานศึกษาธิการจังหวัด กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมเดอะ รอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ

ระบบปฏิบัติการด้านบัญชี

รายงานระบบปฏิบัติการด้านบัญชี

IMG_4968


  • 0
IMG_4397

บรรยายโครงการระบบรายงานผลการปฏิบัติการด้านบัญชี

บรรยายให้ความรู้ในการใช้งานระบบรายงานการปฏิบัติการด้านบัญชีกับตัวแทนของหน่วยงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ณ โรงแรมเดอะ รอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ

IMG_1229 IMG_1234 IMG_1243 IMG_4397


  • 0
IMG_5158

แนวทางการปรับปรุงระบบลางานออนไลน์

บรรยายให้ความรู้เรื่อง แนวทางการปรับปรุงระบบวันลาใหม่ และแนวทางการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) อย่างปลอดภัย ให้กับบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

IMG_5159-1

IMG_5160

IMG_5162


  • 0
S__53559349

ประชุมแสดงความคืบหน้าระบบ Single Sign On

ประชุมแสดงความคืบหน้าโครงการระบบ Single Sign On ของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับรับ requirement ของเจ้าหน้าที่มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบสมบูรณ์ขึ้น

S__53559352 S__53559351


  • 0
S__53542922

ประชุมแสดงความคืบหน้าของโครงการระบบลา สป.ศธ.

ประชุมแสดงความคืบหน้าโครงการระบบลาของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับรับ requiment ของเจ้าหน้าที่มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบสมบูรณ์ขึ้น

S__53542916

S__53542920S__53542915


  • 0
S__9502752

อบรมระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศ

อบรมระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศ เป็นเว็บไซต์ (Website) สำหรับบริหารจัดการข้อมูลสถิติทางด้านการศึกษาของประเทศไทยของ และมีการใช้งานในสถานศึกษาทั่วประเทศ

S__9502755 S__9502750

ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศ


  • 0
4776914848066

ประชุมแสดงความคืบหน้าของโครงการระบบลา สป.ศธ.

ประชุมแสดงความคืบหน้าโครงการระบบลาของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับรับ requiment ของเจ้าหน้าที่มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบสมบูรณ์ขึ้น

4776914955547

4776915048881

4778167112581


  • 0
S__44458015

ประชุมแสดงความคืบหน้าของโครงการระบบลา สป.ศธ.

ประชุมแสดงความคืบหน้าโครงการระบบลาของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับรับ requiment ของเจ้าหน้าที่มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบสมบูรณ์ขึ้น

S__44458013

S__7856143

S__44458007


  • 0
S__43835398

บรรยายสรุปให้ความรู้เรื่อง Single Sign On (OpenID Connect)

บรรยายเรื่อง Single Sing On ให้กับเจ้าหน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการฟัง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการของระบบ แล้วนำมาปรับใช้กับระบบของกระทรวงต่อไป

S__43835397

S__43835401


  • 0
IMG_8888

ทีมงานเข้ารับฟัง Requirement ของโครงการระบบลา

ทีมงานเข้ารับฟัง requirement โครงการระบบลา ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศน์และการสื่อสารกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่มาทำโครงการ

IMG_8888

IMG_8883

IMG_8889