ประชุมแสดงความคืบหน้าระบบ Single Sign On

  • 0
S__53559349

ประชุมแสดงความคืบหน้าระบบ Single Sign On

ประชุมแสดงความคืบหน้าโครงการระบบ Single Sign On ของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับรับ requirement ของเจ้าหน้าที่มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบสมบูรณ์ขึ้น

S__53559352 S__53559351


  • 0
S__53542922

ประชุมแสดงความคืบหน้าของโครงการระบบลา สป.ศธ.

ประชุมแสดงความคืบหน้าโครงการระบบลาของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับรับ requiment ของเจ้าหน้าที่มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบสมบูรณ์ขึ้น

S__53542916

S__53542920S__53542915


  • 0
S__9502752

อบรมระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศ

อบรมระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศ เป็นเว็บไซต์ (Website) สำหรับบริหารจัดการข้อมูลสถิติทางด้านการศึกษาของประเทศไทยของ และมีการใช้งานในสถานศึกษาทั่วประเทศ

S__9502755 S__9502750

ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศ


  • 0
4776914848066

ประชุมแสดงความคืบหน้าของโครงการระบบลา สป.ศธ.

ประชุมแสดงความคืบหน้าโครงการระบบลาของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับรับ requiment ของเจ้าหน้าที่มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบสมบูรณ์ขึ้น

4776914955547

4776915048881

4778167112581


  • 0
S__44458015

ประชุมแสดงความคืบหน้าของโครงการระบบลา สป.ศธ.

ประชุมแสดงความคืบหน้าโครงการระบบลาของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับรับ requiment ของเจ้าหน้าที่มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบสมบูรณ์ขึ้น

S__44458013

S__7856143

S__44458007


  • 0
S__43835398

บรรยายสรุปให้ความรู้เรื่อง Single Sign On

บรรยายเรื่อง Single Sing On ให้กับเจ้าหน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการฟัง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการของระบบ แล้วนำมาปรับใช้กับระบบของกระทรวงต่อไป

S__43835397

S__43835401


  • 0
IMG_8888

ทีมงานเข้ารับฟัง requirement ของโครงการระบบลา

ทีมงานเข้ารับฟัง requirement โครงการระบบลา ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศน์และการสื่อสารกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่มาทำโครงการ

IMG_8888

IMG_8883

IMG_8889